โปรโมชั่น!! ปรับรูปหน้า V shape (Package A)

2017-07-03T14:57:02+07:00

ขั้นที่ 1 : Botulinum toxin (Dysport) Lift กรอบหน้า 100 ยูนิต
ขั้นที่ 2 : Meso กระชับรูขุมขน 1 ครั้ง
ขั้นที่ 3 : Super Meso Fat 5 เข็ม
ราคา 9,900 บาท (จากปกติราคา 19,500 บาท)

โปรโมชั่น!! ปรับรูปหน้า V shape (Package B)

2017-07-03T15:12:40+07:00

Botulinum toxin (Allergan) ลดกรามไม่จำกัดยูนิต*
+ Super Meso Fat 3 เข็ม
+ Meso กระชับรูขุมขน 1 ครั้ง
ราคา 9,900 บาท (จากปกติราคา 25,500 บาท)

โปรโมชั่น!! ยกกระชับด้วยไหม (Special A)

2017-07-03T15:11:41+07:00

ร้อยไหมก้างปลา (360) 10 เส้น หน้า + เหนียง
+ Botulinum toxin (Dysport) Lift กรอบหน้า
+ Super Meso Fat 2 เข็ม
ราคา 20,000 บาท (จากปกติ 39,500 บาท)

โปรโมชั่น!! ยกกระชับด้วยไหม (Special B)

2017-07-03T15:17:52+07:00

ร้อยไหมก้างปลา 10 เส้น หน้า + เหนียง
+ Botulinum toxin (Allergan) ลดกรามไม่จำกัดยูนิต*
+ Super Meso Fat 4 เข็ม
*เติมโบทูลินั่ม ท็อกซิน เอ ฟรี 1 ครั้ง ในกรณีไม่เห็นผลภายใน 1 เดือน
ราคา 25,000 บาท (จากปกติ 49,500 บาท)

โปรโมชั่น!! ยกกระชับด้วยไหม (Special C)

2017-07-03T15:23:25+07:00

ร้อยไหมก้างปลา(360) 12 เส้น
+ Botulinum toxin A (Allergan) 100 ยูนิต
+ Super Meso Fat 5 เข็ม
+ Meso กระชับรูขุมขน 1 ครั้ง
ราคา 31,500 บาท (จากปกติ 59,000 บาท)

โปรโมชั่น!! FILLER (Special A)

2017-07-03T16:05:50+07:00

+ Restylane 1 cc*
+ Botulinum toxin (Dysport) 80 ยูนิต
แถมฟรี!!
Meso หน้าใส 2 ครั้ง
ราคา 22,000 บาท (จากปกติ 44,000 บาท)
*filler cc. ต่อไป คิด cc. ละ 14,000 บาท

โปรโมชั่น!! FILLER (SPECIAL B)

2017-07-03T16:11:22+07:00

+ Juvederm (USA) 1 cc*
+ Botulinum toxin (Dysport) 100 ยูนิต
แถมฟรี!!
Meso หน้าใส 2 ครั้ง
ราคา 25,000 บาท (จากปกติ 48,000 บาท) *filler cc. ต่อไป คิด cc. ละ 15,500 บาท

Go to Top