โปรโมชั่น!! FILLER (Special A)

2017-07-03T16:05:50+07:00

+ Restylane 1 cc*
+ Botulinum toxin (Dysport) 80 ยูนิต
แถมฟรี!!
Meso หน้าใส 2 ครั้ง
ราคา 22,000 บาท (จากปกติ 44,000 บาท)
*filler cc. ต่อไป คิด cc. ละ 14,000 บาท

โปรโมชั่น!! FILLER (SPECIAL B)

2017-07-03T16:11:22+07:00

+ Juvederm (USA) 1 cc*
+ Botulinum toxin (Dysport) 100 ยูนิต
แถมฟรี!!
Meso หน้าใส 2 ครั้ง
ราคา 25,000 บาท (จากปกติ 48,000 บาท) *filler cc. ต่อไป คิด cc. ละ 15,500 บาท

Go to Top